Česky
Číslo placené faktury
(=variabilní symbol):
např.2015501234
POZOR! Dbejte prosím zvýšené pozornosti při zadávání čísla faktury, abyste neuhradili cizí fakturu!
Hrazená částka v Kč:
(uvedeno na faktuře)
např. 1075,50
Zvolte způsob úhrady: Platební kartou*
* Vaše platební karta musí mít povoleny internetové platby. Pokud není Vaše transakce opakovaně úspěšná, kontaktujte vydavatele Vaší karty (nejčastěji banku) a ujistěte se, že karta má internetové platby povoleny. Případně požádejte vydavatele o pomoc s odstraněním příčiny. Během transakce můžete být požádáni o vložení hesla v případě, že Váš vydavatel karty je zařazen v tzv. 3D secure systému pro zabezpečení internetových plateb.